ייעוץ ארגוני

במציאות בה ארגונים נמצאים באופן מתמיד בתהליכי שינוי וחישוב מסלול מחדש, מנהלים נדרשים להגביר את היכולת לזהות סיכונים והזדמנויות בסביבה העסקית המצריכים כושר הסתגלות של המשאבים בארגון לשינוים ולתמורות הנדרשות בעולם העסקי.

ייעוץ ארגוני מאפשר לארגון הזדמנות לאבחון בהסתכלות בהיבט העסקי ובהיבט הפסיכולוגי של המשאב האנושי בארגון וליישום אפקטיבי של מטרות ויעדי הארגון. 

יעוץ ארגוני  מתמקד בארגון ובתהליכים במטרה לשפר את תפקודו בסביבה משתנה.

מטרת הייעוץ הארגוני הינה לאבחן ולסייע למקבלי ההחלטות בארגון ליישם תהליכים לשיפור בתוצאות העיסקיות ובמיומנויות נדרשות בסביבה משתנה על ידי ניהול נכון של העובדים והמנהלים שלו במצבים של שינוי, צמיחה וניהול משברים.

שלבים בתהליך הייעוץ הארגוני:

 • שלב האבחון הארגוני: ניתוח תמונת מצב קיים לקבלת תמונה מלאה להבנת הארגון וזיהוי החוזקות והחולשות בארגון (S.W.O.T).
 • שלב המלצות: תוכנית עבודה מפורטת המתבססת על ממצאי האבחון הראשוני. התוכנית תכלול אבני דרך הדרושים להשגת המטרות והיעדים בארגון.
 • שלב הליווי, יישום וההטמעה: מימוש ההמלצות שהוחלטו בתוכנית העבודה, הטמעת השינוי והמתמקדת בשיתוף המשאבים להבנה וקבלת השינוי והתייעלות ארגונית בהתאם למטרות וליעדים.

תקן ISO 9001

תקן ניהול איכות, מיושם בארגונים וחברות מכל הסוגים, הגדלים ותחומי הפעילות.
זהו תקן ה-ISO הנפוץ והכללי ביותר והנו דרישה סטנדרטית במגזרי פעילות רבים בישראל ובעולם.
מדובר למעשה על קבוצת תקני ניהול איכות.

ISO 14001 - מערכת ניהול סביבתי

בארץ ובעולם גוברת המודעות לנושאים סביבתיים והצורך לפעול לצמצם את הנזקים הסביבתיים. החקיקה הנובעת מכך ע"י ממשלות בכל העולם, מציבה בפני הארגונים דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הסביבה.

במערכת לניהול סביבתי, הארגון נדרש לנקוט באמצעים ובשיטות עפ"י הנדרש בתקן  בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות , פיתוח ובפעולות אחזקה.

 

מערכת לניהול סביבתי ת"י ISO 14001 תאפשר לארגון:

 • זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות
 • זיהוי, הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות
 • הגדרת יעדי הניהול הסביבתי ותוכניות להשגתם
 • זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק, תקנות ותקנים רלוונטיים
 • צמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
 • הענקת ביטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין, כי הארגון מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה

ISO/IEC 27001 - מערכת ניהול אבטחת מידע

התפתחות בעולם בתחום התקשוב והעברת המידע, מציבה בפני ארגונים רבים אתגר מרכזי לשמירה ואבטחה של המידע הנדרש לפעילות הארגון בארץ ובעולם.
תקן ניהול אבטחת מידע, מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים לניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.

הקמה של מערכת לניהול אבטחת המידע תאפשר:

 • זיהוי וניהול הסיכונים למידע
 • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית
 • בחירת הבקרות הנחוצות לארגון וכתוצאה מכך הקטנת הוצאות מיותרות
 • הגדרת היעדים לניהול אבטחת המידע ותכנון יזום להשגתו
 • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות
 • צמצום ההוצאות על נזקים הקשורים באיבוד מידע, אי יכולת לשחזרו ואי זמינות שלו, פתוח יכולת התאוששות מאסון והמשכיות עסקית
 • מניעה אפקטיבית של הונאות
 • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)
 • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
 • הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לאבטחת המידע בעדיפות גבוהה

מערכת ניהול איכות בתעופה, חלל וביטחון - AS9100

יצרני התעופה, חלל וביטחון (אוויר, ים ויבשה) בארץ ובעולם, נדרשים להתעדה לתקנים בהתאם לדרישות ספציפיות של תעשייה לארגונים המייצרים מוצרי לתעופה, חלל וביטחון, מכלולים, פיתוח חומרה או תוכנה וכן לארגונים המבצעים אינטגרציה, הרכבה או תחזוקה.
תקן AS9100 הוכן על ידי גוף בין-לאומי (SAE Aerospace) בחסות IAQG – ארגון הגג של תעשיית התעופה, חלל ובטחון, שכולל את כל החברות הגדולות בתחום כגון: Boeing, Gulfstream, Lockheed Martin, Honeywell, GE, MTU, Airbus ועוד. התעדה לתקן משלבת בתוכה את דרישות ISO 9001 והרחבה לדרישות נוספות ספציפיות לענף.(תחיקתיות ותעופתיות).

Open chat
דילוג לתוכן